Privacy Regelement

Home  /  Privacy Regelement

PRIVACY REGLEMENT WEBSITE TON VROMAN

UW PRIVACY
Ton Vroman vraagt u bij een bestelling om persoonlijke gegevens. Door het aanleveren van deze gegevens stelt u hem in staat om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en, op momenten dat dit nodig is, met u in contact te komen.
Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. Daarom hanteer ik dit privacyreglement. Hierin kunt u lezen hoe ik met uw gegevens omga. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 WAT WORDT GEREGISTREERD?
Ik verzamel de gegevens die nodig zijn om u de bestelde goederen, o.a. kunstwerken, maar ook folders, te kunnen verzenden. Tevens wil ik regelmatig een Nieuwsbrief sturen en/of op de website publiceren. De gegevens die u verstrekt worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Ik leg de onderstaande gegevens van u vast:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer(s) en emailadres

Ik registreer dus alléén gegevens, die door uzelf worden verstrekt. Deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en zo worden ze ook behandeld, met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald t.a.v. beveiliging van de gegevens.

WAAROM TON VROMAN GEGEVENS NODIG HEEFT

Ton Vroman verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wanneer u dit wilt, laat ik u zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde gegevens in het geautomatiseerde systeem staan, dan heeft u er altijd recht op dat deze gegevens worden aangepast.

HOE LANG TON VROMAN GEGEVENS BEWAART

Ton Vroman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tonvroman@casema.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEHEIMHOUDING

Alles wordt door mij vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. Ik verstrek geen informatie over u aan derden (anderen buiten mijn eigen bezigheden) en uitsluitend functionele informatie aan mensen die mij hulp bieden bij mijn werkzaamheden.

Vastgesteld  en gepubliceerd onder de naam PRIVACY REGLEMENT TON VROMAN te Utrecht, op 11 juli 2018